Purentaelimen toimintahäiriö eli dysfunktio on puremalihasten, leukanivelien ja ympäröivien kudosten toiminnallinen häiriö. Ne luokitellaan joko nivelperäisiksi tai lihasperäisiksi.

Yli 50 % väestöstä kärsii jonkin asteisesta purentahäiriöstä.Oireet voivat olla kivuttomia, kuten leukanivelen naksumista, leuan liikkeen rajoittuneisuutta, korvan tukkoisuutta, hampaiden lohkeamisia ja kulumista, ienongelmia sekä hampaiden liikkuvuutta. Oireet voivat ilmetä myös häiriöinä nielemisessä ja puheessa. Myös päänsärky, migreeni, kivut kasvoissa, korvissa ja niska- hartiaseudulla ovat tavallisia.

Dysfunktion syinä voi olla hampaiden ohjaaminen alaleukaa väärään asentoon tai hampaiden puuttumisen vuoksi alaleualla ei ole tukevaa asemaa yläleukaa vasten. Jokin hammas voi olla liian korkea ja puremalihakset joutuvat tekemään liikaa työtä ohjatessaan leuan ”oikeaan” asentoon. Tämä aiheuttaa helposti narskuttelua, varsinkin öisin ja johtaa helposti yllämainittuihin oireisiin. Lisääntynyt stressi voi myös laukaista oireet.

Oireita voidaan helpottaa puremalihasten rentoutuksella ns. lihasjumpalla, lämpöhoidolla, levolla ja lääkehoidolla.

Purentahäiriön hoitona on poistaa toimintahäiriön syy. Usein riittää pelkkä purennan tasapainotus hiomalla korotuskohdat sopiviksi, uusimalla vanha kulunut proteesi, korjaamalla puuttuva hammas tai käyttämällä purentakiskoa. Joskus joudutaan turvautumaan oikomishoitoon tai laajoihin siltoihin syventyneen tai liiaksi kuluneen purennan korjaamiseksi.

Tärkeää on pyrkiä havaitsemaan purennalliset ongelmat ajoissa ja korjaamaan ne ennen kuin vauriot pääsevät tarpeettoman suuriksi.