Amalgaamipaikosta irtoaa elohopeaa (Hg) 2 eri tavalla, korroosion kautta sekä höyrystymällä. Korroosion kautta irronnut elohopea erittyy vatsaan ja poistuu ulosteen kautta, mutta osa siitä imeytyy myös takaisin elimistöön suoliston bakteerien muuttaessa elohopean metyylilohopeaksi. Höyrystynyt elohopea imeytyy hengityksen kautta verenkiertoon. Verenkierrossa elohopea on n. 2 minuutin ajan, jonka jälkeen se sitoutuu kudoksiin. Tämän vuoksi verenkierrossa Hg ei esiinny suurissa määrissä, vaan kasaumat ovat kudoksissa.

Jo 1 ainoan amalgaamipaikan höyrystämä Hg määrä voi aikaansaada sen, että yleisesti hyväksytty elohopeahöyrypitoisuus ylittyy suuontelossa. Suun Hg höyrymäärää mittasimme aikoinaan n. 20 v sitten meillä täällä Turussa niin kuin muuallakin maailmassa, mutta mittaamisprosessista luovuttiin, kaikilla mitatuilla oli järjestään aivan liian korkeat pitoisuudet. Jos Hg altistuksen haluaa välttää, ainoa mahdollisuus on poistaa amalgaamipaikat, mutta hyvässä suojauksessa.

Paikkojen poistossa on tärkeää välttää lisäaltistus ja sen vuoksi käytämme suojaukseen kofferdam-kumia suussa ja happimaskia nenällä, jolloin porauksessa irtoavat partikkelit sekä Hg höyry ei pääse imeytymään. Lisäksi on tärkeää vahvistaa elimistön sisäistä suojausta tietyllä määrällä antioksidantteja, joiden nauttiminen aloitetaan 2-4 vkoa ennen amalgaamisaneerausta.

Ennen saneerauksen aloittamista kirjataan kaikki potilaan oireet täyttämällä ns. MSQ-kaavake, joka käydään uudelleen läpi vuosi saneerauksen jälkeen, jolloin voimme jo arvioida saneerauksen vaikutukset.

Amalgaamipaikkojen käyttö on jo kielletty Ruotsissa ja Norjassa ja joissakin maissa rajoitettu tietyiltä potilasryhmiltä, kuten esim. munuaissairaat sekä lapset. EU alueella 7/2018 alkaen amalgaamia ei saa enää käyttää maitohampaiden, alle 15v lasten eikä raskaana olevien tai imettävien naisten hammashoidossa. Jokaisen EU jäsenvaltion on esitettävä viimeistään 7/2019 kansallinen suunnitelma amalgaamin käytön lopettamiseksi.