Hammaslääkäriasema Biohammas on toiminut vuodesta 1996 ja nimenä sen halutaan viestivän asiakkaille koko elimistölle turvallisesta hammashoidosta.

Hammashoidossa on tärkeää ymmärtää, että suu ei ole irrallinen osa muuta elimistöä. Suussa tehtävät tai tekemättä jätetyt toimenpiteet vaikuttavat koko elimistöön, samoin kuin siellä käytetyt materiaalit.

kai2

Kiinnostuin 1980 – luvun lopulla hammashoidossa käytettävien materiaalien vaikutuksista elimistöön. Aiheesta kirjoitettiin jo tuolloin useissa alan julkaisuissa.

Olin mukana perustamassa Suomen Biohammaslääketieteen Yhdistystä vuonna 1990. Sen tehtävänä on kerätä tutkimustietoa, luennoida ja pitää koulutustilaisuuksia hammaslääkäreille sekä muille terveydenhoidon parissa työskenteleville mm. siitä, miten hammashoitomateriaalien haittavaikutukset voivat elimistössä ilmetä ja miten ne hoidetaan.

Yhdistyksen antamassa koulutuksessa päätettiin ottaa mallia Saksasta, jossa GZM (kokonaisvaltaisen hammaslääketieteen yhdistys) on toiminut vuodesta 1986 ja sen jäsenenä on toista tuhatta hammaslääkäriä. Tiedon kerääminen vaati osallistumista kongresseihin Ruotsissa, Saksassa ja Kanadassa. Näissä maissa on tehty valtaosa amalgaamia ja muita hammashoidon materiaaleja koskevista tutkimuksista.

Hml Kai Hujanen